Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii z siedzibą w Łodzi jest użytkownikiem oprogramowania księgowego LeftHand od czterech lat.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii jest organizacją pozarządową założoną w 1993 roku. Jednym z głównych zadań statutowych jest prowadzenie ośrodków. Jest to m.in. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który oferuje swoim podopiecznym pomoc socjalno – schroniskową, terapeutyczną, opiekuńczą, prawną, medyczną.

Stowarzyszenie korzysta z pełnego pakietu oferowanego organizacjom pozarządowym, tj. licencji do programu LeftHand Pełna Księgowość, abonamentu na aktualizacje oraz abonamentu na wsparcie techniczne.

Dziękujemy!

ngo