LeftHand to najczęściej wybierane oprogramowanie księgowe przez organizacje pozarządowe. W ostatnim czasie grono jego użytkowników powiększyło się o Fundację Rozwoju Osób Niepełnosprawnych POMAGAM z Antoniewa.

Fundacja zajmuje się wspieraniem integracji i reintegracji zawodowej i społecznej oraz edukacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Misją fundacji jest również rozwój współpracy partnerskiej i integracji społecznej, w tym rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju edukacji dzieci i młodzieży itp.

Fundacja zakupiła licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość dla NGO wraz z rocznymi abonamentami na aktualizacje oraz wsparcie techniczne.

Dziękujemy!

ngo

Reklamy