Ministerstwo Finansów poinformowało o wprowadzeniu od 1 października 2017 roku nowych wzorów deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.

mala-firma

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1757) określono wzór:

 1) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych – AKC-U/A(1),

2) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych – AKC-U/S(1).

Deklaracje w postaci papierowej sporządzone według wzoru dotychczasowego, mogą być składane do dnia 31 grudnia 2018 r.

Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 323).

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_