W gronie użytkowników oprogramowania księgowego LeftHand jest Fundacja Kraina Inspiracji z Kobierzyc.

Fundacja rozpoczęła działalność w 2012 roku. Jej celem jest wspieranie rozwoju twórczego dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów w tym w szczególności działanie na rzecz animacji kultury i edukacji; wyrównywania szans edukacyjnych i dostępu do kultury; integracji i aktywizacji społecznej.

Fundacja korzysta z dedykowanego programu LH Pełna Księgowość dla Organizacji Pozarządowych.

Dziękujemy!

ngo