Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych

Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne to kolejna propozycja zmian w podatkach dochodowych.

mala-firma

Podatek wprowadzony zostanie jako dodatkowe zobowiązanie do podatku obliczanego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Jest ono niezależne od tego, czy nieruchomość będzie wynajmowana osobie trzeciej, czy prowadzona będzie w niej samodzielna działalność, czy też lokal ten będzie stał nieużywany w przypadku, gdy będzie środkiem trwałym w działalności gospodarczej.

Podatek obejmie tych podatników, którzy posiadają środki trwałe w postaci nieruchomości (określonego rodzaju) położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym wartość początkowa nieruchomości zostanie ustalona na poziomie wyższym niż przewidziany ustawowo limit. Podatnicy posiadający nieruchomości o wartości niższej nie zostaną podatkiem objęte.

Podatkiem zostaną objęte następujące nieruchomości komercyjne:

  • budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane jako: centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, pozostałe handlowo-usługowe, oraz
  • budynki biurowe sklasyfikowane jako budynki biurowe, z
  • wyłączeniem budynków urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych,
  • samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów i parlamentów.

Podatek obciążałby podatników posiadających środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Oznaczać to więc będzie, iż należność publicznoprawna obejmie dużych podatników prowadzących działalność o znacznej skali. Podatku nie płaciliby więc ci podatnicy, którzy posiadają wskazane środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza powyższej kwoty.

Wartości początkowej środków trwałych u podatnika nie sumuje się, tzn. np., że podatnik może posiadać 10 nieruchomości o wartości początkowej 9 mln zł i podatku nie zapłaci.

W przypadku podatników posiadających środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 mln zł, ustalana będzie dodatkowa podstawa opodatkowania, którą będzie wartość początkowa tych środków trwałych. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania pobierany byłby miesięczny podatek w wysokości 0,042%. Podatek płatny będzie co miesiąc. (źródło: PIT.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_