Techniczne połączenie budynków nie musi oznaczać, że doszło do powstania nowego środka trwałego. Inwestycja, w wyniku której oddzielne budynki zostaną połączone, może zostać uznana za ulepszenie uznał NSA w wyroku z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1544/15.

Wyrok NSA jest korzystny dla podatnika. NSA słusznie uznał, że w przypadku rozstrzyganym wyrokiem możemy mieć do czynienia z ulepszeniem budynków. W pojęciu ulepszenia mieściłaby się bowiem także przebudowa/rozbudowa dwóch budynków i ich funkcjonalne połączenie. Sam fakt połączenia budynków korytarzami i oficyną nie oznacza to natomiast wytworzenia nowego środka trwałego, ponieważ połączone budynki nie zostały wyburzone, istnieją nadal.

Dla podatnika to, że efektem inwestycji jest uznanie połączonych budynków za ich ulepszenie, oznacza, że będzie mógł zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną. Pozwoli mu to szybciej zamortyzować inwestycję i w efekcie wykazać wyższe koszty podatkowe w postaci odpisów amortyzacyjnych. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy