W gronie klientów firmy LeftHand jest Fundacja ADMAR z miejscowości Przysucha.

Misją fundacji ADMAR jest działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, a także sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Fundacja zdecydowała się na zakup licencji do dedykowanego organizacjom pozarządowym programu LeftHand Pełna Księgowość.

Dziękujemy za wybór!

ngo

Reklamy