Do grona użytkowników oprogramowania księgowego LeftHand dołączyła Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca, która ma swoją siedzibę w Krakowie.

Fundacja została powołana przez Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w 2001 roku. Jej podstawową misją jest opieka, pomoc oraz poprawa jakości życia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin. Zajmuje się głównie pomocą poprzez realizację projektów edukacyjnych a także z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób chorujących psychicznie. Projekty te mają na celu osiągnięcie przez te osoby jak największej samodzielności i współudziału w życiu społecznym. Obecnie fundacja prowadzi dwa mieszkania chronione dla 7 osób, które takiego wsparcia potrzebują. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Fundacja zdecydowała się na zakup licencji do programu LeftHand Pełna Księgowość wraz z rocznym abonamentem na aktualizacje.

Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania księgowego.

ngo

Reklamy