Firma LeftHand planuje przeprowadzenie szkolenia on-line poświęconego podstawowym zasadom ewidencji księgowej i podatkowej w organizacjach pozarządowych.

Podczas szkolenia poznasz m.in. budowę i przeznaczenie wzorcowego planu kont w NGO; zasady dekretacji zdarzeń kosztowych na przykładzie faktury za czynsz i materiały biurowe; zasady dekretacji zdarzeń przychodowych na przykładzie faktury uproszczone w działalności odpłatnej i wpłaty składki członkowskiej lub darowizny na konto bankowe; różnice w ewidencji księgowej i podatkowej zdarzeń gospodarczych na przykładzie odsetek od nieterminowych zobowiązań podatkowych VAT oraz wiele innych.

Szkolenie zaplanowane jest na 13 lipca 2017r. (godzina do ustalenia po zbudowaniu grupy uczestników).

Każdy uczestnik w trakcie szkolenia będzie miał możliwość zadawania pytań, na które szkoleniowiec udzieli odpowiedzi. Po zakończeniu, uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych w postaci materiału wideo oraz skryptów informacyjnych.

Koszt szkolenie: 200 zł (brutto).

W celu uzyskania dodatkowych informacji, szczegółowego planu szkolenia lub zgłoszenia chęci uczestnictwa proszę o kontakt: melaniuk.ewelina@lefthand.com.pl

ngo

Reklamy