Od początku 2017 roku obowiązują nowe zasady zawierania umów-zlecenie. Warto wiedzieć co się zmieniło przed zatrudnieniem nowego pracownika.

Umowa zlecenie to umowa o świadczenie usług – wykonania określonych czynności w określonym czasie). W takiej umowie powinny znaleźć się następujące informacje:

  • opis wynagrodzenia zawierający stawkę godzinową, która w tym roku nie może być niższa niż 13 złotych za godzinę (brutto), wyliczając kwotę netto pracodawca potrąca część obowiązkowych składek społecznych, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy osób fizycznych;
  • liczba zamówionych godzin pracy i sposób jej dokumentacji;
  • opis zasad comiesięcznych wypłat (przy umowach zawieranych na okres dłuższy niż jeden miesiąc).

Do rozliczenia umów zlecenie oprócz rachunku potrzebne jest także udokumentowanie czasu wykonanego zlecenia. Zasady te dotyczą również zawierania umów z osobami samozatrudnionymi.

ngo

Reklamy