Zgodnie z ustawowym obowiązkiem jaki spoczywa na organizacjach pozarządowych do końca marca musiały one dokonać podsumowania roku poprzedniego.  Był to jednak pierwszy etap sprawozdawczości. Kolejny przypada na dwa przedwakacyjne miesiące – maj i czerwiec. 

ngo

 

Niezależnie od tego, czym się zajmują i jak duże mają roczne budżety wszystkie organizacje pozarządowe muszą co roku sporządzać sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. Jeśli mają status organizacji pożytku publicznego lub prowadzą działalność gospodarczą, mają dodatkowe obowiązki sprawozdawcze.

Dwa pierwsze obowiązki to sporządzenie i wysłanie deklaracji CIT-8 do urzędu skarbowego oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej. Termin na ich dopełnienie upłynął  31 marca.

Do 30 czerwca każde stowarzyszenie czy fundacja powinny zatwierdzić sprawozdanie finansowe poprzez uchwałę o przyjęciu (np. uchwałę zarządu lub walnego zebrania). Sprawozdanie należy zachować w dokumentacji organizacji. Powinno ono być podpisane przez cały zarząd i umieszczone na stronie internetowej organizacji. Za jego niezłożenie grozi grzywna.

Do 10 lipca należy wysłać sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą pocztą do Urzędu Skarbowego. Powinno się to zrobić w ciągu 10 dni od zatwierdzenia. Za niezłożenie grozi grzywna.

Do 15 lipca wszystkie stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek wysłania wypełnionego formularza KRS-Z30 z załączonym sprawozdaniem finansowym i uchwałą pocztą do KRS. Powinno się to zrobić w ciągu 15 dni od zatwierdzenia.  Opłata wynosi 140 zł. Za niezłożenie grozi grzywna.

Również do 15 lipca organizacje mające status OPP mają umieścić sprawozdanie OPP na stronie pozytek.gov.pl. Dotyczy to tych organizacji pożytku publicznego, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy. Na stronie MRPiPS umieszczają sprawozdania: merytoryczne i wcześniej zatwierdzone finansowe. Organizacje, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy powinny tego dopełnić do 30 listopada. Z przypadku nie złożenia OPP traci prawo ubiegania się o 1% za poprzedni rok.

Do 31 grudnia sporządzić i wysłać pocztą do ministra sprawozdanie z działalności wg wzoru ministra sprawiedliwości powinny fundacje nie mające statusu OPP. Należy je również umieścić na stronie internetowej fundacji. Stowarzyszenia nie mają takiego obowiązku ale warto to zrobić.

ngo

Reklamy