Do grona klientów firmy LeftHand dołączyło Polskie Towarzystwo Astronomiczne z Warszawy.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym zawodowych astronomów. Powstało w 1923 roku, obecnie liczy 278 członków. Statutowym celem Towarzystwa, jako zrzeszenia o charakterze naukowym, jest popieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki oraz popularyzacji astronomii w społeczeństwie. Dla osiągnięcia tych celów Towarzystwo:

  • Organizuje zjazdy, konferencje, warsztaty, konkursy, zebrania naukowe;
  • Prowadzi własną działalność wydawniczą (np. Urania – Postępy Astronomii );
  • Wydaje opinie o stanie i potrzebach astronomii polskiej;
  • Utrzymuje łączność z pokrewnymi towarzystwami w kraju i za granicą.

Towarzystwo zdecydowało się na zakup pełnego pakietu dedykowanego organizacjom pozarządowym, tj. dożywotniej licencji do programu LeftHand Pełna Księgowość wraz z rocznymi abonamentami na aktualizacje oraz wsparcie techniczne.

Dziękujemy!

ngo