Do Sejmu trafił projekt ustawy zakładający skrócenie okresu, w jakim urząd skarbowy zobowiązany będzie do zwrotu nadpłaconego podatku VAT. Wśród zmian znajduje się również eliminacja możliwości administracyjnego wykreślenia podatnika z rejestru VAT w sytuacji prowadzenia transakcji z podatnikami dokonującymi nierzetelnych rozliczeń podatku.

mala-firma

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który trafił do Sejmu 8 maja jest projektem autorstwa partii Nowoczesnej. Zakłada on następujące zmiany:

25 dni na zwrot nadpłaty podatku VAT

Organy podatkowe w myśl zmian zobowiązane byłyby do zwrotu nadpłaconego podatku VAT podatnikom w terminie nie 60 dni, jak ma to miejsce obecnie, lecz w terminie 25 dni. Likwidacji miałby ulec również przepis umożliwiający wstrzymanie wypłaty nadpłaconego VAT-u na żądanie policji, prokuratury, CBA czy ABW. Aktualnie organy te mają możliwość wstrzymania wypłaty zwrotu na okres nawet 3 miesięcy.

Projekt zakłada również wyszczególnienie konkretnych czynności, które umożliwiałyby wydłużenie terminu zwrotu VAT do 60 dni. Mowa tu m.in. o kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, czy postępowaniu podatkowemu.

Likwidacja wcześniejszego zwrotu VAT

Konsekwencją skrócenia terminu zwrotu podatku VAT do 25 dni byłaby likwidacja możliwości występowania do organu podatkowego z wnioskiem o wcześniejszy zwrot VAT. Termin 25 dni na zwrot VAT po wejściu w życie projektowanych przepisów stałby się terminem powszechnym, przysługującym wszystkim podatnikom.

Ograniczenie możliwości administracyjnego wykreślenia podatnika z rejestru VAT

Wykreślenie z rejestru VAT mogłoby mieć miejsce w sytuacji dopuszczenia się prowadzenia transakcji z podatnikami dokonującymi nierzetelnych rozliczeń podatku, mające na celu uzyskanie korzyści materialnej – wyłącznie, gdy podatnik posiadał wiedzę o dokonywanych oszustwach. Same przypuszczenia o wyłudzaniu VAT-u w myśl projektu nie będą już wystarczające by dokonać wykreślenia z rejestru.

Co więcej wykreślenie z rejestru VAT w świetle projektowanych przepisów mogłoby mieć miejsce wyłącznie po przeprowadzeniu stosownego postępowania i wydaniu ostatecznej decyzji. (źródło: VAT.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy