Do grona użytkowników oprogramowania księgowego LeftHand dołączyła Fundacja TUBA z Lubina.

Fundacja działa od sierpnia 2016 roku. Celami fundacji są działania społeczne użyteczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (m.in. poprzez budowanie skromnych lecz odpowiednich domów lub mieszkań, organizowanie pomocy finansowej, technicznej, materialnej i sprzętowej).

Fundacja TUBA zdecydowała prowadzić swoją księgowość w programie LeftHand Pełna Księgowość dla Organizacji Pozarządowych.

ngo

Reklamy