Dziękujemy za udział we wczorajszej transmisji na żywo na Facebook’u. Szkoleniowiec firmy LeftHand, Pan Mariusz Gonera opowiedział o definiowaniu nowych składników wynagrodzenia i ich wykorzystywaniu w kartotece pracownika; ewidencji i rozliczaniu urlopów wypoczynkowych oraz zwolnień lekarskich; konfiguracji kartoteki zleceniobiorcy, wystawianiu umowy zlecenie oraz rozliczaniu umów zlecenie i wydruku rachunku do rozliczenia. Jeżeli ktoś nie widział,  zachęcamy do obejrzenia:

A już za tydzień, 18 maja, o godz. 10:00, druga część szkolenia poświęconego operacjom w programie LeftHand Kadry i Płace, podczas którego zostaną omowione takie zagadnienia jak: definiowanie i konfigurowanie indywidualnego kalendarza czasu pracy; konfiguracja w kartotece pracownika zasad wyliczania nadgodzin i
wynagrodzenia za pracę w porze nocnej oraz rejestracja i wydruk harmonogramu czasu pracy oraz list obecności (ewidencji czasu pracy).

Zachęcamy do udziału!

Transmisja na naszych facebookowych profilach (firmy, biura rachunkowe, organizacje pozarządowe). Zachęcamy również do oglądania materiałów na YouTube!

kadry

Reklamy