Pracodawcy, którzy w 2017 r. mieli obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinni przekazać do końca maja 2017 r., na wyodrębniony rachunek funduszu, co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego ustalonego na cały rok.

mala-firma

Od 1 stycznia 2017 r. podstawą wymiaru odpisu jest nowa, wyższa kwota bazowa, która wynosi 3161,77 zł. Pracodawcy niezobowiązani do utworzenia zfśs, którzy utworzyli go dobrowolnie, ustalają wysokość odpisu na fundusz w dowolnej wysokości i przekazują środki w ustalonym przez siebie terminie.

W 2017 r. obowiązek tworzenia funduszu socjalnego mają pracodawcy:

  • prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników,
  • zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa.

Pracodawcy ci powinni przekazać odpis na zfśs ustalony na dany rok w dwóch ratach – w terminach i w wysokości odpowiednio:

  • do 31 maja – co najmniej 75% odpisów podstawowych,
  • do 30 września – pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające.

Przekazanie środków na zfśs po wyznaczonym terminie, np. po 31 maja, nie powoduje powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy