Centrum Kalibracji INtest z Krakowa jest w gronie użytkowników oprogramowania księgowego LeftHand.

Laboratorium świadczy usługi w zakresie wzorcowania mierników siły oraz przyrządów do pomiaru długości i kąta.

Firma zdecydowała się na zakup licencji do programu LeftHand Mała Księgowość wraz z abonamentem na aktualizacje.

Dziękujemy za wybór LeftHand’a!

mala-ksiegowosc

Reklamy