W latach 2017-2018 przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób – będą wpłacać składkę na to ubezpieczenie w wysokości 1,80 %.

mala-firma

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku (art. 27 w zw. z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniona jest od liczby osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia.

Płatnicy składek są podzieleni przez ZUS na dwie grupy:

– firmy, które zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz te, które nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,

– firmy, które zgłaszają do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. trwa nowy okres składkowy, od którego ustalana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ogólne zasady ustalania wysokości tej składki nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku składkowego.

Stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych nadal wynosi 1,80 %.

W sytuacji gdy do ubezpieczenia zgłoszono co najmniej 10 ubezpieczonych, składkę ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie złożonych informacji ZUS IWA za ostatnie 3 lata kalendarzowe.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia

Ustalanie grupy działalności uzależnione jest od dnia zgłoszenia płatnika w ZUS. W sytuacji, gdy zgłoszenie nastąpiło w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas płatnik składek należy do grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD ujętego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Natomiast jeżeli płatnik składek został zgłoszony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r., wówczas należy do grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu, od którego płatnik składek jest w ZUS zgłoszony.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności pozostał bez zmian.

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

(źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

 

Reklamy