Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie księguje z LeftHand.

Towarzystwo Kultury Teatralnej jest stowarzyszeniem ludzi uznających teatr za istotną wartość życia społecznego, działających w interesie teatru, uczestniczących w twórczości i edukacji teatralnej regionu Warmii i Mazur. Celem jest popularyzacja i rozwój kultury teatralnej i żywego słowa.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym województwa warmińsko-mazurskiego organizując liczne imprezy kulturalne, konkursy literackie oraz przeglądy zespołów teatralnych. Szczególnym wsparciem TKT cieszą się wszelkie amatorskie ruchy teatralne.
Najważniejsze inicjatywy realizowane przez TKT:

  • Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych o „Laur Złotej Rybki” w Biskupcu
  • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Olsztynie
  • Spotkania z Poezją Dziecięcą
  • Festiwal Teatrów Amatorskich Warmii i Mazur „Teatrowisko”
  • Prezentacje Małych Form Teatralnych w Nidzicy
  • Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich – Płośnickie Lato Teatralne.

Towarzystwo zdecydowało się na zakup licencji do programu LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji wraz z rocznym abonamentem na aktualizacje.

Dziękujemy za zaufanie i wybór oprogramowania LeftHand 🙂

ngo

Reklamy