W marcu do grona użytkowników oprogramowania księgowego LeftHand dołączyło 159 klientów, wśród nich była firma PROMA Mariusz Karsznia z Gdyni.

PROMA jest kancelarią odszkodowawczą. Rozpoczęła działalność w 2011 roku. Misją Kancelarii Odszkodowawczej PROMA jest pomoc osobom poszkodowanym w uzyskaniu godnego odszkodowania i zadośćuczynienia. Przeważającą działalność firmy stanowi działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat. Dodatkowa działalność firmy to działalność związana z oprogramowaniem; doradztwem w zakresie informatyki; przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting).

Kancelaria PROMA zdecydowała się na zakup licencji na program LeftHand Mała Księgowość wraz z rocznym abonamentem na aktualizacje.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy przyjemnej pracy w programie 🙂

mala-ksiegowosc

Reklamy