Bardzo powoli przebiega przestawianie się lekarzy z wystawiania tradycyjnych, papierowych zaświadczeń o niezdolności do pracy na elektroniczne. Elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane są od początku 2016 r. Do końca 2017 r. można stosować też dotychczas wypisywane druki zwolnień, ale od 2018 r. wszystkie zwolnienia obowiązkowo mają być wystawiane w formie elektronicznej.

kadry

– Jedynie poniżej 3 proc. lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy przestawiło się na formę elektroniczną – poinformował wiceminister Marcin Zieleniecki.

W opinii środowiska lekarzy powodem są koszty wykupu podpisu elektronicznego, lub w przypadku jego braku skomplikowane procedury uwierzytelniania przez platformę ePUAP. Dlatego ZUS zaproponował, by lekarze mogli wykorzystywać do wystawiania zwolnień elektronicznych system informatyczny Zakładu.

Zdaniem wiceministra Zielenieckiego, w Polsce przeważa liczba krótkookresowych zwolnień lekarskich, a co za tym idzie – jeśli są one wystawiane w wersji papierowej – ZUS nie jest w stanie dokonać kontroli prawidłowości ich wystawienia. By ZUS miał czas wezwać ubezpieczonego do lekarza orzecznika, musi mieć szybki dostęp do informacji o wystawionym zwolnieniu – taki dostęp zapewnia właśnie zwolnienie wystawione w formie elektronicznej.

Nowy sposób uwierzytelniania będzie dotyczył nie tylko elektronicznych zaświadczeń lekarskich, lecz także elektronicznych zaświadczeń wystawianych przez lekarzy orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego. (źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_