27 marca 2017 r. w zaktualizowanym wykazie organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 proc. PIT, publikowanym na stronie http://www.pozytek.gov.pl znalazło się 45 dodatkowych organizacji. Są to te opp, które nie złożyły w terminie sprawozdania, ale udowodniły, że stało się to bez ich winy. W sumie 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych można przeznaczyć dla 8558 organizacji.

kadry

„W tej chwili na zaktualizowanym wykazie, który podpisałem, jest 8558 organizacji pożytku publicznego uprawnionych do tego, aby mogły korzystać z odpisu 1 proc. procenta podatku. Ta lista organizacji jest udostępniona na stronie www.pozytek.gov.pl” – powiedział dla PAP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

1 proc. podatku można przekazać organizacji pożytku publicznego (OPP), która figuruje w wykazie tworzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (publikowanym do 15 grudnia). Aby znaleźć się na liście organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc., trzeba dopełnić formalności – warunkiem jest terminowe złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego z roku, za który składane jest zeznanie podatkowe; OPP mają obowiązek złożenia sprawozdań do 15 lipca (a te, które mają rok obrotowy inny niż kalendarzowy – do 30 listopada).

Michałkiewicz przypomniał, że lista organizacji mogła być uzupełniona dzięki nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wyjaśniał, że na listę zostały wpisane te podmioty, które nie złożyły w terminie sprawozdania, ale wykazały, że stało się to nie z ich winy. „Dodatkowo 45 organizacji zostało uwzględnionych w wykazie i będziemy mogli na ich rzecz przekazywać 1 proc. naszego podatku” – poinformował wiceminister.

Jak podkreślił Michałkiewicz, w wielu przypadkach organizacje spóźniały się z dostarczeniem sprawozdania m.in. z technicznych przyczyn. „Np. wysłały sprawozdanie przed północą, a dotarło ono kilka sek. po północy. Bardzo małe organizacje, bazujące na pracy społecznej swoich członków, argumentowały, że księgowa im się rozchorowała, wylądowała w szpitalu, i o kilka dni spóźnili się ze sprawozdaniem” – dodał.

Wiceminister przekonywał, że warto przekazać 1 proc. swojego podatku na organizacji pożytku publicznego. „Organizacje zajmują się tymi rzeczami, które często w systemie oficjalnym nie funkcjonują. Dotyczy to potrzeb tych ludzi, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji, a ich zawsze jest dużo. Warto jest pomagać tym, którzy pomagają. Tym, którzy wiedzą, komu pomóc, jak pomóc i są w tym skuteczni” – powiedział.

Zwrócił uwagę, że sam przekazuje 1 proc. podatku. „Co roku mam więcej pomysłów niż możliwości. Także w tym roku znalazłem organizację, która wspiera osoby potrzebujące. Z przyjemnością przekazałem na jej rzecz 1 proc.” – stwierdził Michałkiewicz. (źródło: PAP)

ngo