Podatnicy, którzy w swoim rozliczeniu PIT zanotowali kwotę do zapłaty zobowiązani są wpłacić ją do urzędu skarbowego najpóźniej do 2 maja 2017 roku. Tego dnia mija bowiem ostatni dzień składania rocznych rozliczeń PIT za 2016 rok i tym samym zapłaty zaległego podatku.

kadry

Dlaczego muszę dopłacić podatek PIT?

Informacja o konieczności dopłacenia podatku PIT za rok ubiegły nie budzi zadowolenia u podatników. Co więcej informacja ta jest często niejasna i niezrozumiała.

Warto pamiętać, że niedopłata podatku jest różnicą pomiędzy podatkiem naliczonym podatnikowi a pobranymi (wpłaconymi) zaliczkami na podatek w ciągu roku. Niedopłata podatku może powstać m.in. gdy:

  1. podatnik nie rozliczy wszystkich zaliczek miesięcznych,
  2. miesięczne zaliczki na podatek były pobierane według stawki 18%, a nasze dochody przekroczyły próg podatkowy 85 528 zł, więc powinny być opodatkowane już wg wyższej 32% stawki,
  3. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 18% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodowały przekroczenie progu podatkowego i konieczność zastosowania 32% stawki,
  4. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł i doszło do podwójnego uwzględnienia kwoty wolnej od podatku.

Jaką kwotę muszę wpłacić do urzędu skarbowego?

Wysokość niedopłaty podatku PIT za rok 2016 można znaleźć w wypełnionym przez podatnika zeznaniu PIT. Szczegółowe miejsce określające ,,kwotę do zapłaty” wskazuje poniższa tabela:

Rodzaj zeznania PIT Miejsce wskazujące kwotę DO ZAPŁATY
Druk PIT-37 w części G ,,Obliczenie zobowiązania podatkowego” w rubryce 128 ,,Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatników do zapłaty”,

 

Druk PIT-36 w części L ,, Kwota do zapłaty / nadpłata / łączna kwota zwrotu” w rubryce 228 ,,Kwota do zapłaty,

 

Druk PIT-36L w części J ,,Kwota do zapłaty / nadpłata” w rubryce 58 ,, Kwota do zapłaty”,
Druk PIT-39 w części E ,,Kwota do zapłaty / nadpłata” w rubryce 36 ,, Kwota do zapłaty”,

 

Druk PIT-38 w części E ,,Kwota do zapłaty / nadpłata” w rubryce 42,, Kwota do zapłaty”.
Druk PIT-40 w części H.3. ,,Podatek należny” w rubryce 76 ,,Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatnika – DO ZAPŁATY”

Do kiedy muszę zapłacić zaległy podatek?

2 maja mija nie tylko ostateczny termin złożenia deklaracji PIT za 2016 rok, lecz również przekazania do urzędu skarbowego powstałej niedopłaty podatku. Jeżeli należny podatek nie zostanie zapłacony w tym terminie, należy samodzielnie obliczyć i wpłacić odsetki za zwłokę. Wysokość odsetek za zaległości podatkowe można obliczyć za pomocą kalkulatora odsetek PIT.pl

Zeznanie PIT złóż wcześniej – należy podatek zapłać później

Warto pamiętać, że termin zapłaty zaległego podatku jest niezależny od złożenia deklaracji podatkowej. Samą deklarację można rozliczyć wcześniej, a wpłaty podatku dokonać w terminie późniejszym, przestrzegając jednak daty 2 maja 2017 roku. (źródło: PIT.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_