27 marca 2017 r. upływa termin przekazywania informacji JPK_VAT za luty 2017 r. o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dane te przekazuje się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej bez wezwania organu podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Mając na uwadze najczęściej występujące nieprawidłowości, jakie stwierdzono w już przesłanych plikach, resort finansów prosi o zwracanie uwagi na poprawność danych, jakie są wskazywane w toku przesyłania pliku, przede wszystkim na dane składającego (w tym nr NIP) oraz na to, aby pliki JPK_VAT zawierały numery oryginalnych dokumentów, które widnieją na dowodach zakupu/sprzedaży. (źródło: Ministerstwo Finansów)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy