Od marca z programu LeftHand Pełna Księgowość korzysta Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży z Bydgoszczy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” powstało w 2001 roku z potrzeby wspierania działalności Pałacu Młodzieży. Członkami Stowarzyszenia są rodzice, pracownicy oraz inne osoby którym leży na sercu wysoka jakość oferty z zakresu edukacji kulturalnej. Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na działalność statutową poprzez aplikowanie w konkursach ofert ogłaszanych przez podmioty zlecające zadania z zakresu edukacji kulturalnej, wspierania rozwoju artystycznego oraz społecznego dzieci i młodzieży, szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży zdecydowało się na zakup pełnego pakietu księgowego oferowanego dla organizacji przez firmę LeftHand, tj. dożywotnią licencję na program LeftHand Pełna Księgowość, roczny abonament na aktualizacje oraz 12-miesięczne wsparcie techniczne.

Dziękujemy za zaufanie!

ngo

Reklamy