W gronie użytkowników programu LeftHand Pełna Księgowość jest firma BMB Santech Sp. z o.o. Sp. k. z Gdańska.

Przedsiębiorstwo działalność rozpoczęło od wykonywania małych remontów w pomieszczeniach na terenie Akademii Medycznej w Gdańsku i innych tego typu obiektach. Następnie zdobywając coraz większe doświadczenie i inwestując w systematyczne szkolenia załogi oraz nowoczesny sprzęt realizowało coraz większe inwestycje zarówno dla potrzeb firm ciepłowniczych jak również przemysłu farmaceutycznego, paliwowego czy też infrastruktury miejskiej. Inwestując w szkolenia załogi oraz nastawiając się na tworzenie „Firmy z Jakością” przedsiębiorstwo BmB Santech systematycznie potwierdzało wytyczony kierunek poprzez uzyskanie Certyfikatu potwierdzającego spełnienie wszystkich warunków wymaganych dla Zapewnienia Usług wg normy ISO 9001-2000 a w roku 2005 uzyskało Uprawnienia UDT do remontów i modernizacji stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych do materiałów trujących, żrących i do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przemysłowych i technologicznych.

bmb2

Firma zdecydowała się na zakup oprogramowania księgowego LeftHand w postaci licencji oraz rocznego abonamentu na aktualizacje.

Dziękujemy za wybór oraz zaufanie.

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy