Możesz oddać mniej fiskusowi, a twoje pieniądze wesprą szlachetny cel, jeśli po obliczeniu podatku przekażesz z niego 1 procent na rzecz organizacji pożytku publicznego.

ngo

Już od ponad 10 lat lat możemy przekazywać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto skorzystać z tej możliwości, tym bardziej, że nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami. To bardzo proste i nic nie kosztuje. Sam nic nie tracisz, a możesz wspomóc najbardziej potrzebujących. Możesz wskazać, do kogo trafi część twojego podatku dochodowego, który inaczej musiałbyś zapłacić państwu . I wtedy to rząd decydowałby jak je wydać, a tak wiesz, na co zostaną wykorzystane twoje pieniądze.

Zeznanie podatkowe musisz złożyć w terminie, czyli do 2 maja 2017 roku. Sama procedura przekazania 1% podatku jest wyjątkowo prosta – nie musisz samodzielnie dokonywać wpłaty na rachunek wybranej OPP. Wystarczy, że w składanym zeznaniu rocznym po prostu wskażesz organizację, którą chcesz wesprzeć, a naczelnik urzędu skarbowego 1% podatku przekazuje wybranej fundacji.

Jak to zrobić? To proste!

1. Wybierasz organizację pożytku publicznego. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku prowadzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wykaz organizacji pożytku publicznego znajdziesz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mrpips.gov.pl.
Każda organizacja pożytku publicznego jest zobowiązana do składania sprawozdania ze swojej działalności, dlatego przed wpisaniem numeru KRS warto sprawdzić czy wybrana przez nas fundacja dopełniła w ubiegłym roku tej formalności .

2. Obliczasz kwotę, którą możesz przekazać fiskusowi- nie może ona przekroczyć 1% podatku należnego i musisz ją zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

3. Wypełniasz odpowiednie rubryki w PIT-37.

W formularzu PIT-37 znajduje się blok „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Jeśli w bloku tym podasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji (nie musisz wpisywać nazwy organizacji, którą chcesz obdarować) oraz kwotę
do przekazania na jej rzecz, to będzie to równoznaczne ze złożeniem tego wniosku.
Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego przekaże pieniądze OPP. Przekazanie środków nastąpi na rachunek bankowy podany przez OPP i zamieszczony w wykazie prowadzonym przez MPiPS. Ty nie musisz go znać i podawać w składanym
zeznaniu podatkowym.

Dodatkowo w formularzu PIT jest rubryka („Informacje uzupełniające” tuż po „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”), w której możesz poinformować fiskusa, że chcesz, aby twoje pieniądze z 1 proc. podatku trafiły na konkretny cel np. wsparcie wybranego programu organizacji lub na leczenie konkretnego podopiecznego. Musisz jednak pamiętać, że ostateczną decyzję o tym, na jaki cel OPP wyda pieniądze uzyskane w ramach 1% (nawet gdy wskażesz konkretną osobę, którą chcesz obdarować) podejmuje sama organizacja.

4. Wysyłasz PIT
Wypełniony formularz składasz osobiście, wysyłasz pocztą lub poczta elektroniczną do urzędu skarbowego.
Uwaga! W jednym zeznaniu podatkowym możesz wskazać tylko jedną OPP. Jeżeli
składasz więcej zeznań, w każdym z nich możesz obdarować inną OPP. (SE.pl)

ngo