W Polsce minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 2000 zł. brutto, a minimalna stawka godzinowa 13 zł brutto. Jak stawki te kształtują się w innych krajach europejskich?

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

W styczniu 2016 r. krajowa płaca minimalna obowiązywała w 22 z 28 państw członkowskich UE; wyjątkami były: Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja. W niektórych krajach, np. w Austrii, stawki wynagrodzenia minimalnego określają branżowe układy zbiorowe pracy.

Podstawowa krajowa płaca minimalna jest ustalana dla stawki godzinowej, tygodniowej lub miesięcznej i egzekwowana przepisami prawa (przez rząd), często po konsultacjach z partnerami społecznymi lub bezpośrednio w drodze krajowego porozumienia międzysektorowego. Krajowa płaca minimalna zwykle ma zastosowanie do wszystkich pracowników lub przynajmniej do przeważającej większości pracowników w danym państwie. Informacje na temat płacy minimalnej podawane są w wartościach brutto.

W Polsce obowiązują dwie stawki wynagrodzenia minimalnego: miesięczna (2000 zł brutto) oraz godzinowa (13 zł brutto).

Na dzień 1 stycznia 2016 r. miesięczne płace minimalne znacznie się różniły w zależności od państwa członkowskiego UE, sięgając od 215 EUR w Bułgarii do 1 923 EUR w Luksemburgu. Krajowa płaca minimalna obowiązywała także w następujących krajach kandydujących: Albanii, Czarnogórze, byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Serbii i Turcji.

Minimalne stawki godzinowe w niektórych krajach

Państwo Minimalna stawka (brutto)
miesięczna godzinowa
Niemcy 1 498,00 € 8,64 €
Irlandia 1 563,00 € 9,25 €
Francja 1 480,00 € 9,76 €
Wlk. Brytania 1 397,00 € 8,82€
USA 1 192,00 € 6,88 €
Serbia 348,00 € 2,00 €
Polska 2000,00 zł (453,00 €) 13,00 zł (3 €)

(źródło: NSZZ Solidarność)

kadry