Według danych GUS, w porównaniu z rokiem ubiegłym sytuacja na rynku pracy poprawiła się. Możemy zaobserwować wzrost wynagrodzeń oraz zatrudnienia. W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać przyspieszenia wzrostu płac, szczególnie wśród pracowników o niskich kwalifikacjach.

kadry

W styczniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5 proc. w ujęciu rok do roku, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło o 4,3 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Przedsiębiorcy coraz bardziej odczuwają brak kandydatów do pracy. Konkurowanie firm o utrzymanie pracowników, ale i pozyskiwanie od konkurencji fachowców i specjalistów wpływa korzystnie na rozwój programów wspierających łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi, zatrudniania osób 50+, dodatkowych ubezpieczeń, wreszcie inwestowania w kwalifikacje pracowników.

W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać przyspieszenia wzrostu płac, szczególnie wśród pracowników o niskich kwalifikacjach. (INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_