Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Warszawie dołączyło do grona klientów LeftHand.

Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie został stworzony przez środowisko czynnych pedagogów i nauczycieli w celu realizacji zadań profilaktycznych wśród młodzieży. Jest to polska organizacja pozarządowa, która powstała w 1983 roku. Statutowym celem stowarzyszenia jest przeciwdziałanie uzależnieniu i skutkom uzależnienia od narkotyków, alkoholu, palenia tytoniu i innych substancji psychoaktywnych.

Towarzystwo zakupiło pełen pakiet oferowany dla organizacji tj. dożywotnią licencję na program LeftHand Pełna Księgowość, roczny abonament na aktualizacje oraz roczne wsparcie techniczne.

ngo