Od 1 marca zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji akcyzowych. Wśród nowych druków pojawi się m.in. AKC-U i AKC-P.

W ostatnich dniach lutego Minister Rozwoju i Finansów wydał aż trzy rozporządzenia, w drodze których modyfikacji ulegną niektóre druki akcyzowe. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Zmieniona deklaracja Akt prawny zmieniający
AKC-U – Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. 2017 poz. 323)
AKC-R – Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

AKC-PR – Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego

AKC-Z – Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2017 poz. 324)
AKC-P – Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Dz.U. 2017 poz. 330)

Nowe druki będą obowiązywać od 1 marca 2017 roku. (VAT.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_