W programie LeftHand Mała Księgowość księguje firma CAMERON CHEM z Bielska Białej.

Od początków istnienia firma CAMERON CHEM zajmuje się chemikaliami przeznaczonymi do lakierni z obiegiem wodnym ( tzw. mokrych ścian lakierniczych ). Zdając sobie sprawę , iż proces koagulacji jest „tylko” procesem pomocniczym w swej działalności kładzie szczególny nacisk na zminimalizowanie kosztów ponoszonych przez klienta na proces koagulacji, prostotę obsługi i jakość, szybkość reagowania serwisu. Dzięki ich produktom chemicznym i maszynom do odszlamiania proces w zakładach został  ustabilizowany i znormatywizowany.

Firma, do prowadzenia swojej księgowości wybrała program LeftHand Mała Księgowość wraz z rocznym wsparciem technicznym oraz abonamentem na aktualizacje.

Dziękujemy za zaufanie!

mala-ksiegowosc

Reklamy