Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił szczegółową treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania oraz pomocniczy wzór świadectwa pracy.

kadry

Obecne przepisy w znacznej części powielają rozwiązania zawarte w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. Zmiany polegają przede wszystkim na dostosowaniu przepisów do nowych zasad wydawania świadectw pracy wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy. Ponadto nowy wzór świadectwa pracy zawiera specjalne rubryki do podawania informacji o wykorzystanym urlopie ojcowskim, wykorzystanym urlopie rodzicielskim, okresach ochrony przysługujących pracownikom uprawnionym do urlopu wychowawczego, którzy korzystają z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy – Dz.U. z 30 grudnia 2016 r. poz. 2292 (źródło: INFOR)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy