Do grona użytkowników programu LeftHand Pełna Księgowość dla NGO dołączyła Fundacja „Benevolens” z miejscowości Głuchołazy.

Słowo „benevolence” pochodzi z języka łacińskie i oznacza dobrze życzyć; życzliwość.
Fundacja Benevolens została powołana do życia w 2014 roku z życzliwości dla innych, chęci niesienia pomocy i tworzenia lepszego świata. W Fundacji kierują się zasadą życzliwości i wierzą, że dobro czynione innym wraca do nas wielokrotnie. W kręgu zainteresowań fundacji jest człowiek, przyroda i historia. Celem Fundacji Benevolens jest: wszechstronna działalność na rzecz ochrony  i promocji zdrowia; działalność charytatywna w zakresie udzielania pomocy; ochrona i promocja kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego; promocja ekologii i ochrona dziedzictwa przyrodniczego; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz pomocy Polonii.

fb2

Fundacja „Benevolens” zdecydowała się na zakup pełnego pakietu oferowanego dla organizacji pozarządowych przez firmę LeftHand, tj. dożywotniej licencji na program, rocznego abonamentu na aktualizacje oraz rocznego wsparcia technicznego. Otrzymała tym samym możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z obsługi programu księgowego LeftHand Pełna Księgowość dla jednej osoby w siedzibie firmy.

Dziękujemy za zaufanie!

ngo

Reklamy