Od początku 2017 roku obowiązuje wiele nowych zmian w przepisach podatkowych, dotyczących zarówno podatków dochodowych (PIT, CIT) jak też podatku VAT.

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Kwota wolna od PIT

Od 2017 r., zgodnie ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby zarabiające rocznie 6.600 zł lub mniej nie zapłacą podatku dochodowego. Dla podatników zarabiających więcej niż 6.600 zł, a mniej niż 11 tys. zł rocznie, kwota wolna będzie stopniowo zmniejszać się do poziomu 3 091 zł.  Z kolei podatnicy, którzy osiągają dochód pomiędzy 11 tys. zł a 85.528 zł rocznie, będą opodatkowani na dotychczasowych zasadach, z kwotą wolną wynoszącą 3 091 zł w skali roku. Dla tych, którzy osiągnęli dochód powyżej 85 528 zł rocznie kwota wolna ulegnie stopniowemu zmniejszeniu, tak że podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł nie będą mieli kwoty wolnej.

Niższa stawka CIT

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obniżyła z początkiem 2017 r. stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym ją rozpoczęli.

Zmiany w traktowaniu przedsiębiorców

Ustawa podnosi – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Firmy będą więc zobowiązane prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu przychodów netto w wysokości 2 milionów euro rocznie. Uproszczona księgowość jest nawet 5-krotnie tańsza.

Ze 150 do 250 tys. euro rośnie maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zmniejszenie liczby oszustw i nadużyć w VAT

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede wszystkim ograniczenie wyłudzeń VAT i unikania opodatkowania oraz poprawę ściągalności tego podatku. Przewiduje ona np. rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje obejmujące m.in. określone usługi budowlane i procesory, których łączna wartość w ramach transakcji przekroczy 20 tys. zł, bez kwoty podatku.

Nowelizacja zmienia też warunki skorzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ponadto ogranicza stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT – będą mogły z nich korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro.

Ustawa przewiduje także elektroniczne składanie deklaracji VAT: od 1 stycznia 2017 r. m.in. dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, a od 2018 r. dla pozostałych podatników VAT.

Nowelizacja wprowadza też odpowiedzialność solidarną pełnomocników wraz z zarejestrowanymi przez nich podatników. Ma to ograniczyć rejestrowanie tzw. słupów przez pełnomocników.

W celu zwalczania tzw. karuzeli podatkowych w nowelizacji określono także przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru.

Przewidziano również sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie VAT. Nowelizacja przewiduje też podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100% wobec podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, np. odliczających podatek z tzw. pustych faktur.

Ustawa weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 stycznia 2017 r. Jednak zmiany związane z uchyleniem dotychczasowego zwolnienia od VAT usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej zaczną obowiązywać 1 lipca 2017 r., natomiast przepisy dotyczące proporcji w rozliczeniach jednostek samorządu terytorialnego – 1 stycznia 2018 r.

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy