Każdy pracownik wykonujący pracę w porze nocnej ma prawo do dodatku do wynagrodzenia za tą pracę. Wysokość dodatku jest zmienna i ustalana odrębnie w każdym roku kalendarzowym.

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Zmiana wysokości dodatku do wynagrodzenia za pracę w nocy wynika ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku. Ponieważ w 2017 roku minimalne wynagrodzenia wzrosło do 2000 zł brutto, to dodatek za pracę w nocy również uległ podwyższeniu.

Praca w porze nocnej – w jakich godzinach?

W myśl przepisów Kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godzin pracy – pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00 (art. 151 (7) §1). W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym.

Dodatki za pracę w nocy w 2017 roku

Miesiąc Wysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń 2017 2,38 zł
Luty 2017 2,50 zł
Marzec 2017 2,17 zł
Kwiecień 2017 2,63 zł
Maj 2017 2,38 zł
Czerwiec 2017 2,38 zł
Lipiec 2017 2,38 zł
Sierpień 2017 2,27 zł
Wrzesień 2017 2,38 zł
Październik 2017 2,27 zł
Listopad 2017 2,50 zł
Grudzień 2017 2,63 zł
 * Zestawienie utworzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2000 zł.

Dodatki za pracę w nocy nie dla każdego

Prawo do otrzymania dodatku za pracę w nocy mają wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, którzy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy mogą świadczyć pracę w godzinach nocnych. Dodatku tego nie otrzymają zatem pracownicy, w przypadku których świadczenie pracy w porach nocnych jest zabronione. Są nimi:

  1. Kobiety będące w ciąży (art. 178 § 1 KP),
  2. Pracownicy, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia (art. 178 §2 KP),
  3. Pracownicy młodociani (art. 203 KP),
  4. Pracownicy niepełnosprawni, chyba, że na sam wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z pózn. zm.).

kadry

Reklamy