Ministerstwo Finansów zapewnia, że wysłanie deklaracji podatkowej PIT przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. W formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego (swoistym podpisem jest tu kwota przychodu z zeznania podatkowego za 2015 rok) można składać następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT- 39, PIT-16a, PIT-19a za 2016 r. oraz wniosek PIT-16.

mala-firma

PIT przez internet bez podpisu kwalifikowanego

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych i wniosku PIT-16 musisz posiadać dostęp do Internetu i przygotować dane takie jak:

  • PESEL,
  • NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług/podlegasz zarejestrowaniu jako podatnik tego podatku, lub jesteś płatnikiem podatków, lub jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne/ zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2015 r.

Zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji.

Od 2012 r. jeśli jesteś osobą fizyczną, która:
–  nie prowadzą działalności gospodarczej,
–  nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (lub nie podlega zarejestrowaniu jako podatnik tego podatku),
–  nie jest płatnikiem podatków,
–  nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika
to dla celów podatkowych posługujesz się identyfikatorem podatkowym PESEL.

W przypadku spełnienia co najmniej jednego z wyżej wymienionych warunków jako identyfikator podatkowy podajesz swój numer NIP.

Dalej wystarczy 5 kroków: 

1)  wejdź na stronę http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje), pobierz i zainstaluj z sekcji Do pobrania aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),

2) wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz ze strony http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje), sekcja Formularze, a następnie wypełnij,

3)  podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2015 r.,

4)  wyślij dokument,

5)  pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO jest dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

Zeznania PIT-36 i PIT-37 możesz wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
–  indywidualnie,
–  wspólnie z małżonkiem,
–   w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Możliwe jest również złożenie przez Internet zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem (bez wymogu złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa — UPL-1).

Składanie korekty deklaracji

Dodatkowo, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz złożyć korektę deklaracji:

–  za 2009 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,

–  za 2010 r.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A – posługując się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP),

–  za 2011 r., 2012 r., 2013 r. 2014 r., 2015 r., 2016 r.,: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A – posługując się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP), albo numerem PESEL (patrz uwagi powyżej).

W formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie mogą być składane deklaracje autoryzowane przez pełnomocnika.

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań „krok po kroku” zamieszczonej na stronie http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje).

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony: http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.

W 2016 roku w tej formie złożyło swoje PIT-y prawie 9 milionów podatników. W tym roku i Ty możesz złożyć zeznanie drogą elektroniczną. Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

–  oszczędność czasu,

–  niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,

–  łatwość wypełnienia,

–  bezpieczeństwo przesyłanych danych,

–  gwarancja poprawności składanej deklaracji,

–  szybszy zwrot nadpłaty,

–  ochrona środowiska,

–  otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy