Z końcem lutego przypada kolejny, ustawowy termin przekazywania niektórych informacji podatkowych do urzędów skarbowych i podatników. Mowa tu m.in. o druku PIT-11, PIT-8C czy PIT-R.

mala-firma

Płatnik podatku PIT, który ze względu na zatrudnianie osób pobierał w 2016 roku zaliczki na podatek PIT zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania druków PIT-11, PIT-8C, PIT-40 i IFT-1/IFT-1R do podatnika i urzędu skarbowego – najpóźniej do 28 lutego 2017 roku. Warto przy tym pamiętać, że deklaracje przekazywane urzędowi skarbowemu przesłać należy we wskazanym terminie wyłącznie w formie elektronicznej. Termin przekazania druków w formie papierowej upłynął ostatniego dnia stycznia.

Jakie druki PIT do 28 lutego?

Najpóźniej do dnia 28 lutego płatnik zobowiązany jest do przekazania druków z poniższej tabeli:

Rodzaj druku Forma przekazania do US Forma przekazania do podatnika  
PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Forma elektroniczna Forma papierowa lub elektroniczna
PIT-8C Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych Forma elektroniczna Forma papierowa lub elektroniczna
PIT-R Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich Forma elektroniczna Forma papierowa lub elektroniczna
IFT-1/IFT-1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania Forma elektroniczna Forma papierowa lub elektroniczna
PIT-40 Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika Forma elektroniczna Forma papierowa lub elektroniczna

Elektroniczne druki PIT z podpisem elektronicznym

Każda deklaracja podatkowa zaopatrzona musi być w podpis osoby składającej. W przypadku deklaracji składanych w formie elektronicznej zastosowanie mają tradycyjne e-podpisy bądź dane autoryzacyjne – w zależności od rodzaju płatnika.

Płatnicy będący osobami fizycznymi, wysyłający elektroniczną deklarację do urzędu skarbowego mogą podpisać druk tzw. danymi autoryzacyjnymi. Jest nimi m.in. kwota dochodu podatnika podawana w deklaracji za poprzedni rok podatkowy. W przypadku wysyłki deklaracji do podatnika takiej możliwości nie ma. Druk ten obligatoryjnie musi być podpisany tradycyjnym e-podpisem weryfikowanym ważnym certyfikatem.

Zobligowani do podpisywania druków tradycyjnym e-podpisem są również inne podmioty niepełniące roli płatnika, a także biura rachunkowe działające w imieniu tych osób.

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy