Umowy zlecenia nigdy nie były łatwe, a od 2017 roku skomplikowały się jeszcze bardziej. Wyliczanie ich stawek zostawmy księgowym lub osobom prowadzącym rachunkowość w NGO. Są jednak zasady zawierania umów zleceń, które powinni znać koordynatorzy i liderzy oraz osoby rekrutujące współpracowników czy konstruujące budżet projektu. Warto abyś poznał je również Ty.

testuj        gfds        kup

Przypomnijmy: umowa-zlecenie to umowa o świadczenie usług (wykonania określonych czynności w określonym czasie). Współpracownik (zleceniobiorca) zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania swoich czynności.

W umowie musi być opis wynagrodzenia, zawierający stawkę godzinową.

Stawka godzinowa wynosi co najmniej 13 zł brutto za godzinę (wyliczając kwotę „na rękę”, netto, pracodawca potrąca część obowiązkowych składek społecznych, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy osób fizycznych).

W umowie musi być zawarte określenie liczby godzin zamówionych u współpracownika (zleceniobiorcy) czynności oraz sposób dokumentacji wykonanych czynności (np. poprzez  zestawienie czasu wykonanych czynności.

Umowa-zlecenie trwająca powyżej miesiąca musi zawierać opis zasad comiesięcznych wypłat.

Do rozliczenia umowy-zlecenia, oprócz rachunku, potrzebne jest jeszcze udokumentowanie czasu wykonanego zlecenia.

Uwaga! Zasady te dotyczą również zawierania umów z osobami samozatrudnionymi!

Zasady te obowiązują do 1 stycznia 2017.

ngo

Reklamy