W 2017 roku będzie obowiązywała nowa, wyższa składka zdrowotna. Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości zapłacimy już w lutym.

mala-ksiegowosc

18 stycznia br. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4404,17 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2017 roku

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2017 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 roku. Podstawa składki zdrowotnej w 2017 roku wyniesie więc 3303,13 zł.

Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, więc kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń – grudzień 2017 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 297,28 zł. Oznacza to wzrost o 8,33 zł względem składki obowiązującej w 2016 roku.

Odliczenie składki zdrowotnej 2017

Odliczeniu podlega 7,75 proc. z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne, czyli 255,99 zł miesięcznie. (VAT.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_