Przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre grupy (3-6 i 8 KŚT) nowych maszyn i urządzeń. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

kadry

Wprowadzenie dodatkowego rozwiązania umożliwiającego podatnikom,  tzw. przyspieszoną amortyzację jest dobrym pomysłem. Obecnie ustawy o podatku dochodowym, wprawdzie dopuszczają  możliwość jednorazowej amortyzacji podobnej grupy maszyn i urządzeń o wartości do 50 tys. euro, ale ulga jest adresowana tylko do rozpoczynających działalność i małych podatników. Nie mogą z niej korzystać większe przedsiębiorstwa  (o przychodach powyżej 1,2 mln euro), a raczej  w tej grupie firm można oczekiwać większej aktywności inwestycyjnej.

Nie powinno się ograniczać  możliwości dokonania jednorazowego odpisu, do środków trwałych o cenie  poniżej 10 tys. zł, albo łącznej wartości kilku środków trwałych także w kwocie 10 tys. zł. Oznaczałoby to, że środki trwałe o wartości pomiędzy 3,5 tys. zł a 10 tys. zł podlegałyby ogólnym zasadom amortyzacji, rozłożonej często na wiele lat, podczas, gdy maszyny i urządzenia o znacznie wyższej wartości, nawet – 100 tysięcy złotych mogłyby zostać zaliczone w koszty – jednorazowo.  Jest to niezrozumiała nierówność, działająca  na niekorzyść  mikrofirm, które z powodów oczywistych dokonują zakupów środków trwałych raczej o niższej wartości.

Z ulgi  nie będą korzystały firmy opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, które nie prowadzą rozliczeń kosztów. Dla nich możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nie będzie mała żadnego motywującego do inwestycji znaczenia. Nadal duża część przedsiębiorstw (około 550 tysięcy) nie otrzyma żadnych zachęt do inwestowania.

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_