Może się wydawać, że „sezon jednoprocentowy” jeszcze się nie rozpoczął. Ale to nieprawda. Większość z nas kojarzy 1% z rozliczeniami, które robimy na wiosnę – do końca kwietnia, składając do Urzędów Skarbowych PIT-y 37. Jest jednak grupa podatników, która ma znacznie wcześniejszy termin – 31 stycznia. PRZYPOMINAMY: oni też mogą dokonać odpisu dla organizacji pożytku publicznego.

ngo

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania określoną w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa obowiązująca „ryczałtowców” przewiduje (w art. 21b) możliwość przekazania 1% z należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

1% w PIT-28

Przekazania takiego dokonuje się w formularzu PIT-28 (część M i N, pozycje 134–138) wedle podobnych zasad, jakie obowiązują podatników rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnik wskazuje więc numer KRS wybranej organizacji i wylicza kwotę. Może też wskazać cel szczegółowy, wyrazić zgodę na przekazanie OPP swoich danych, czy nawet uzupełnić je o dodatkowe informacje (np. telefon, e-mail).

PIT-28 nie później niż 31 stycznia

Ryczałtowcy zobowiązani są do dokonania rozliczenia na początku roku, a nie tak jak większość z nas do końca kwietnia. Muszą złożyć zeznanie nie później niż 31 stycznia 2017 r. Zbliżają się więc ostatnie dni, w których ta grupa podatników może wybrać organizacje pożytku i wskazać ją w swoim zeznaniu.

Gdzie szukać OPP uprawnionych do 1% przy rozliczeniach za 2016 r.

Wybrana przez podatnika organizacja musi się znajdować w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za 2016 r. Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2016 r. publikowany jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS w zakładce: baza opp/wykaz.

ngo

Reklamy