Do grupy użytkowników programu LeftHand Pełna Księgowość dla NGO dołączyła Fundacja ZaNim z Otwocka.

Fundacja została powołana przez grono Przyjaciół, by nieść ludziom Dobrą Nowinę, miłość, pokój i radość. Jej celem jest:

  • prowadzenie rekolekcji;
  • organizację spotkań i koncertów ewangelizacyjnych;
  • pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju ich talentów i zainteresowań;
  • pomoc rodzinom w wyrównaniu szans społecznych;
  • niesienie pomocy wszystkim potrzebującym;
  • wspieranie charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym, religijnym i artystycznym;
  • podtrzymywanie tradycji patriotycznych i religijnych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej.
  • stworzenie Domu Wspólnoty Życia wraz z ośrodkiem rekolekcyjno-ewangelizacyjnym.

Fundacja zdecydowała się prowadzić swoją księgowość razem z LeftHand. Zakupiła dożywotnią licencję na program, roczne wsparcie techniczne oraz roczny abonament na aktualizacje.

Dziękujemy za wybór! 🙂

ngo

Reklamy