Chorzowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka dołączyło do użytkowników programu LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji.

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka powstało w 1995 r. Przez kilkanaście lat działało na rzecz I L.O. im. J. Słowackiego w Chorzowie. Od wielu lat Stowarzyszenie jest współorganizatorem obozów narciarskich. W listopadzie 2005r., po zmianie statutu sąd przyznał im status organizacji pożytku publicznego. Celem jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej chorzowskich szkół. Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża przez prowadzenie działalności: edukacyjnej, wychowawczej, upowszechniania kultury, krajoznawstwa i wypoczynku, krzewienia kultury fizycznej i sportu, rozwijającej świadomość narodową i obywatelską, wydawniczej, współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami działającymi na terenie miasta Chorzów.

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka zdecydowało się na zakup pełnego pakietu oferowanego przez LeftHand dla organizacji, a więc dożywotniej licencji, rocznego wsparcia technicznego oraz 12-miesięcznego abonamentu na aktualizacje. Otrzymali tym samy darmowe szkolenie dla jednej osoby z obsługi programu.

Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania księgowego! 🙂

Jeżeli również poszukujesz programu do prowadzenia księgowości w Twojej organizacji wejdź na stronę LeftHand i zapoznaj się z ofertą programową. Sprawdź także darmową, w pełni funkcjonalną wersję testową. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu z działem handlowym lub technicznym -> www.lefthand.com.pl

testuj        gfds        kup

Reklamy