Podatnicy zastanawiają się, czy możliwym jest łączenie programu 500 plus z ulgą prorodzinną – podatkową.Okazuje się, że oba systemy wsparcia rodziny korzystają z preferencji podatkowych i można je stosować łącznie.

testuj        gfds        kup

Podatnicy mają prawo odliczyć od podatku ulgę prorodzinną na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywali władzę rodzicielską lub pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało albo gdy sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Warunkiem korzystania z ulgi może być m.in. wiek dziecka (do 18 lat, a w przypadku dzieci do 25 roku życia – dodatkowo uczęszczanie do określonych szkół; bez względu na ich wiek ulga przysługuje na dzieci, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną). Oprócz tego, w przypadku ulgi na pierwsze dziecko w rodzinie, dodatkowym kryterium jest dochód rodzica – 112.000 zł w przypadku małżonków i 56.000 zł w przypadku rodzica wychowującego dziecko poza małżeństwem. Osoba korzystająca z ulgi podatkowej na dziecko ma możliwość odliczyć – w zależności od ilości wychowywanych osób – od 92,67 zł do 225 zł na poszczególne dzieci miesięcznie. Daje to rocznie maksymalnie:

  • 1113,02 zł na pierwsze dziecko w rodzinie,
  • po 1113,02 zł na każde dziecko, czyli razem 2226,04 zł na dwójkę dzieci w rodzinie,
  • po 1113,02 na pierwsze dwoje (łącznie 2226,04 zł) i dodatkowo 2000,04 na trzecie i 2700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie.

Oprócz powyższego podatnicy mogą otrzymywać zwolnione z podatku dochodowego, świadczenie wychowawcze na dzieci – w ramach programu 500 plus. Świadczenie pozostaje zwolnione z opodatkowania co oznacza, że podatnik nie musi płacić od niego ani złotówki na rzecz skarbu państwa. (PIT.pl)

testuj        gfds        kup