Pracownicy, którzy chcą, aby dochody za 2016 r. rozliczył za nich pracodawca, muszą złożyć mu oświadczenie w tej sprawie do 10 stycznia 2017 r. Przeznaczony do tego jest formularz PIT-12.

Pracodawcy mają obowiązek sporządzenia za pracownika rocznego rozliczenia podatku za 2016 r. na formularzu PIT-40 w terminie do końca lutego 2017 r. Warunkiem jest złożenie przez pracownika oświadczenia w tej sprawie na formularzu PIT-12.

Z przepisów updof wynika, że PIT-12 należy złożyć pracodawcy przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym (art. 37 ust. 1 updof).

Możliwość zlecenia pracodawcy rozliczenia rocznego podatku dochodowego za 2016 r. mają wyłącznie pracownicy, którzy:

  • uzyskali dochody tylko od swojego pracodawcy,
  • nie zamierzają rozliczyć się wspólne z małżonkiem lub dzieckiem,
  • nie będą korzystać z ulgi na dziecko,
  • nie korzystają z odliczeń od dochodu, z wyjątkiem odliczenia składek ZUS,
  • odliczają od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

testuj        gfds        kup

Reklamy