Od 1 stycznia 2017 r. wszyscy podatnicy prowadzący pkpir muszą to robić na wzorze wprowadzonym przez rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

testuj        gfds        kup

W 2017 r. obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu pkpir mają tylko podatnicy, którzy:

  • rozpoczną w 2017 r. prowadzenie działalności gospodarczej albo
  • w 2016 r. byli opodatkowani na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, a od 1 stycznia 2017 r. mogą i mają zamiar prowadzić pkpir.

Podmioty te mają obowiązek złożyć takie zawiadomienie w formie pisemnej do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według ich miejsca zamieszkania. Muszą to zrobić w terminie 20 dni od dnia założenia pkpir. Zawiadomienie o prowadzeniu pkpir mogą również złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 24a ust. 3c updof). Podatnicy powinni pamiętać, że jeżeli ich działalność będzie prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie w tej sprawie musi złożyć każdy wspólnik osobno naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania wspólnika składającego zawiadomienie.

Podatnicy kontynuujący w 2017 r. prowadzenie pkpir – mimo że będą to robili na nowym wzorze – nie mają obowiązku poinformowania o tym naczelnika urzędu skarbowego.

testuj        gfds        kup

Reklamy