Do grona użytkowników programu LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji dołączyło Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna z oddziałem w Stalowej Woli.

MONAR działa w trzech podstawowych obszarach: pomaga osobom uzależnionym, bezdomnym oraz zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką zachowań ryzykownych. Misją Stowarzyszenia jest pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka. MONAR wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w świecie. Lansuje życie bez narkotyków, otwartość i wrażliwość na innych, czynienie dobra, odpowiedzialność za własne życie i wiarę w nieograniczone możliwości człowieka. Realizuje programy skierowane do osób bezdomnych, uzależnionych, zakażonych wirusem HIV oraz wykluczonych społecznie, w tym więźniów. Prowadzimy zarówno ośrodki stacjonarne jak i pobytu dziennego oraz noclegownie, poradnie i punkty konsultacyjne.

Stowarzyszenie zdecydowało się na zakup pełnego pakietu księgowego oferowanego przez LeftHand, czyli licencji na program dla organizacji pozarządowych, 12-miesięcznego abonamentu na aktualizacje oraz rocznego abonamentu na pomoc techniczną.

Dziękujemy za wybór LeftHand!

testuj        gfds        kup

Reklamy