Do grona klientów LeftHand dołączyła Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z Hajnówki.

Misją LGD „Puszcza Białowieska” jest dążenie do zdynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, przy równoczesnym zachowaniu pełni bogactwa zasobów środowiskowych, czemu służyć ma aktywizowanie i integracja lokalnej społeczności wokół realizacji wspólnie wypracowanych celów ZSROW, systematyczna aktualizacja i doskonalenie wytyczonych kierunków rozwoju regionu oraz inicjowanie/zacieśnianie współpracy między wszystkimi interesariuszami: podmiotami gospodarczymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami regionu.

Lokalna Grupa Działania zdecydowała się na zakup licencji programu LeftHand Pełna Księgowość, rocznego abonamentu na aktualizacje oraz 12-miesięcznego wsparcia technicznego.

Dziękujemy za zaufanie i wybór programu LeftHand! 🙂

testuj        gfds        kup