Na podpis Ministra Finansów czeka rozporządzenie, które zmienia zasady stosowania kas fiskalnych. Limit zwolnienia (20 000 zł) pozostaje bez zmian, ale od stycznia 2017 czekają nas inne zmiany.

testuj        gfds        kup

Projekt rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia …… 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, projekt na http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290403) zakłada, że w 2017 r. limit zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej (zwanej potocznie fiskalną) wpłat od osób indywidualnych nie będzie zmieniony. Nadal będzie wynosił 20 000 zł. Oznacza to, że organizacja prowadząca działalność odpłatną (lub gospodarczą), która polega na przyjmowaniu wpłat od osób indywidualnych, nie musi używać kasy fiskalnej, o ile łącznych przychód z tytułu pobierania tych wpłat nie przekracza 20 000 złotych w skali roku.

Warto przypomnieć, że obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej nie ma związku z tym, czy organizacja jest, czy nie jest czynnym płatnikiem VAT.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie zakłada, że wpłaty od osób prywatnych (tj. „nie na firmę” i nie „na instytucję”) na konto bankowe, z których wynika informacja kto i za co płaci, są zwolnione z obowiązku rejestracji za pomocą kasy fiskalnej. To ma się zmienić po podpisaniu nowego rozporządzenia.

Ministerstwo Finansów planuje ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia przewidzianego obecnie dla tych podatników, którzy otrzymują płatności od osób prywatnych na rachunek bankowy.

Nie chcesz prowadzić kasy – dajesz wgląd US do konta. JESZCZE W TYM ROKU!

Zmiana ta dotknie np. organizacje prowadzące bezpośrednio sklepy internetowe. Aby w 2017 r. nadal korzystać ze zwolnienia (tj. możliwości nieprowadzenia kasy fiskalnej rejestrującej indywidulane wpłaty na konto), organizacje (tak jak inni podatnicy) będą musiały do końca 2016 r. złożyć upoważnienie dla swojego banku, by przekazywał organom podatkowym wszystkie informacje o ich rachunku bankowym.

Rejestrujesz za pomocą kasy od pierwszej wpłaty w 2017

Zatem jeśli organizacja nie zdecyduje się na to, by urząd skarbowy miał wgląd w jej rachunek bankowy, a przyjmuje wpłaty na konto od osób prywatnych i jeśli przekroczyły one w poprzednim roku podatkowym (tj. w 2016) 20 000 zł łącznie, to organizacja musi zacząć używać kasy fiskalnej. Za pomocą kasy powinna być zarejestrowana już pierwsza wpłata, zatem organizacja powinna mieć ją gotową do użycia wtedy, gdy rozpoczyna sprzedaż. W przypadku sklepów internetowych teoretycznie jest to 1 stycznia 2017 r.

Co w sytuacji, jeśli organizacja dopiero w 2017 roku zaczyna sprzedaż? Wtedy posługuje się szacunkową oceną przychodów. Jeśli jest ona wyższa niż 20 000 złotych – organizacja musi zacząć używać kasy fiskalnej od pierwszej wpłaty.

Uwaga! Zgłoś kasę do US i dokonaj FISKALIZAJI

Przypominamy, że kupienie urządzenia – kasy fiskalnej to nie wszystko. Zamiar rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy należy zgłosić na piśmie do urzędu skarbowego. Następnie należy dokonać tzw. fiskalizacji kasy. Czyni to serwisant (firma, w której kupiono kasę i która będzie dokonywać jej napraw i konserwacji oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymogami rozporządzenia). Fiskalizacji należy dokonać najpóźniej w dniu, który został podany jako termin rozpoczęcia sprzedaży w zgłoszeniu do urzędu skarbowego.

Projektowane rozporządzenie powiela, co do zasady, obecnie funkcjonujące rozwiązania. Zasady korzystania ze zwolnień podmiotowych i podmiotowo-przedmiotowych są takie same jak w 2016 r. Zmianie ulegną w niewielkim zakresie zwolnienia przedmiotowe. Z projektu wynika, że będą przewidziane nowe zwolnienia dla samorządu i usług opieki medycznej oraz masażu wykonywanych przez osoby niewidome. (NGO.pl)

testuj        gfds        kup

Reklamy